گلستان ،گرگان

09912619005
01732156865

info@dehkadehsabzco.com

جوجه کشی شترمرغ 1399-05-12

جوجه کشی شترمرغ

دسته بندی : شترمرغ

شرایط جوجه کشی شترمرغ در بین پرندگانی که بطور صنعتی پرورش داده میشوند از شرایط کاملا متفاوت برخوردار بوده که به مرور به ابعاد مختلف این تفاوت ها میپردازیم.

اولین ومهمترین تفاوت جوجه کشی شتر مرغ با سایر پرندگان که از ظاهر بزرگ تخم آن سرچشمه میگیرد اینست که به دلیل حجم بالای تخم شتر مرغ(بیشتر از یک کیلو)(معادل یک شانه تخم مرغ)میبایست که در طول پروسه 45روزه جوجه کشی رطوبت زیادی را ازدست دهد تا وزن تخم به میزان لازم پایین آمده ونطفه درون تخم شرایط رشد ونمو را بدست آورد که درغیراینصورت نطفه قادر به جذب کامل سفیده درون تخم نشده وقادر به ادامه حیاط نیست.از این رو دستگاههای جوجه کشی مخصوص شتر مرغ جدای از جثه بزرگ وشانه های مخصوص نگهداری وچرخش تخم شتر مرغ،برخلاف تخم دیگر پرندگان که به رطوبت بالایی در پروسه جوجه کشی خود نیاز داشته ودستگاه آنها به رطوبت ساز احتیاج دارد،تخم شترمرغ میباست در بستری با رطوبت بسیار پایین(حدود20تا15درصد)پروسه هچ خود راسپری کند.بنابراین دستگاه جوجه کشی مخصوص شتر مرغ برخلاف اکثر پرندگان به رطوبت گیر احتیاج دارد که اکثرا پرورش دهندگان جهت رفع این مشکل یک اتاق ایزوله تدارک دیده و با نصب کولر واسپیلت رطوبت کل اتاق را پایین میآورند که در نتیجه آن رطوبت دستگاه هم پایین آمده وشرایط مناسبتری را محیا میکند که این روش معایب زیادی دارد.از هزینه بالا گرفته تا عدم دقت در تنظیم رطوبت دستگاه.از اینرو شرکت دهکده سبز سیستمی ابداع کرده که داخل دستگاه نصب میشود ورطوبت دستگاه را به سرعت وباددقت بالا جذب کرده وقطرات اضافه آب را به بیرون از دستگاه هدایت میکند.به این ترتیب با کمترین هزینه اولیه وکمترین هزینه برق وکوچکترین محل ممکن وبا دقت به مراتب بالاتر وبصورت اتوماتیک رطوبت دستگاه خود راتنظیم کنید.

نظرات (0)

image

نظر شما درباره این مطلب

جوجه کشی شترمرغ