گلستان ،گرگان

09912619005
01732156865

info@dehkadehsabzco.com

رطوبت در جوجه کشی شترمرغ 1399-07-09

رطوبت در جوجه کشی شترمرغ

دسته بندی : شترمرغ

شرایط وتنظیم رطوبت در پروسه جوجه کشی شتر مرغ ودلیل رطوبت پایین در در جوجه کشی شتر مرغ

بیشتر بخوانید
جوجه کشی شترمرغ 1399-05-12

جوجه کشی شترمرغ

دسته بندی : شترمرغ

پروسه جوجه کشی شترمرغ نسبت به دیگر پرندگان کاملا متفاوت بوده وملزومات و نیازهای منحصر بفردی دارد که دراین متن به بررسی و توضیح برخی از آنها میپردازیم

بیشتر بخوانید